Благовестителски

Ще ти споделя,набързо

1.Ще ти споделя,набързо.

Нещо чудно стана с мен!

Божият Син ме потърси

от света и бях спасен!

 

 1. В Иисус Христос чрез вяра,

станах Божие дете!

Той на моя грях товара,

с Милост от гърба ми сне!

 

 1. Дали те интересува

всичкото това? Не знам!

Мен,обаче,ме вълнува!

В Царството съм призован!

Чул ли си,знаеш ли

 1. Чул ли си това,което

казва Бог за тебе,че:

срещаш трудност със сърцето,

тъй като то болно е!

 

 1. Знаеш ли,Бог също казва:

„Искам да го изцеля!

Статус друг то ще показва,

като те новородя!

 

 1. Ти не го закоравявай!

Цялото Ми го предай!

За друг ден,недей отлагай!

Избери: Ад или Рай!“

Чуй ме,добре

 1. —Искам само да ти кажа,че на Бога Любовта,

видимо намери израз на кръста на Голгота!

 

 1. Ще си кажеш: За какво ли,бе пък всичкото това?

—Чуй! За греховете твои,Своят Син Той прикова!

 

 1. —Хайде де! Не се заяждай!—ще ми кажеш веднага.—

Добрини аз върша само! Правя път на мравката!

 

 1. — Знаеш ли,че ти си грешник и такъв си се родил?

Без да си направил нещо,цял живот такъв си бил!

 

 1. Грешник си,но не защото имаш много грехове,

а грешиш,защото грешник си роден! Чуй ме добре!

 

 1. Пише,че заплатата е смърт,за греховете ти,

но в Иисус—имаш живот и с Него Бог ще те дари!