Благовестителски

Няма ли разумни хора

  1. Често там от небесата,

над човешките чада,

Бог обича да наднича!

Интересно е това(любопитно е това)!

 

  1. И какво иска да види

тук,на грешната земя?

Някой Сам Него да търси,

а не жалка суета!

 

  1. Няма ли разумни хора

Него лично да познават,

а безчинстват без умора

и с това Го прогневяват?

 

  1. Всички ли се развратиха,

че злини да вършат могат?

Всички ли се отклониха,

че не призовават Бога?

Няма кой

  1. Никой няма да ми каже,

за живота след смъртта!

Няма кой да ми докаже,

истина ли е това!

 

  1. Дали някой се е върнал

от отвъдното? Ами

дали някой е възкръснал?

И дали…? Дали…? Дали…?

 

  1. Има Някой! Възкресен бе,

три дни след като умря!

Живият Свидетел Той е

и е Истина това!

Някой чука на вратата

1.Някой чука на вратата,

кротко,нежно.Чуваш ли?

Някой вън за прием чака,

иска да те посети.

 

2.Ще си кажеш:”Кой е този,

който ме безпокои?

Кой за мен ще се тревожи?”

Господ Бог!Не вярваш ли?

 

3.Сам Исус при теб дошъл е!

Да!И ти Го покани!

На сърцето си вратата

незабавно отвори!

 

4.Той понесе на Голгота

престъпленията ти

и след като Го приемеш,

всичко ще ти опрости!

 

5.Чудиш се,какво да правиш?

Никак не се двоуми!

Не бъди индиферентен!

Ставай и Му отвори!