Авторски права

Основните положения,имащи връзка със закрилата на т.н. интелектуална собственост,които в случая представляват авторските права,фигурират в Закона за авторското право и сродните му права(ЗАПСП),като:

①.Авторското право,в тесен смисъл,е правото на автора върху произведението му и то възниква със създаване на самото произведение.Което означава,че не е необходима регистрация,защита или друго действие като:патент,търговска марка,промишлен дизайн или други.

Това право възниква за автора. И това негово авторство, задължително трябва да се посочва; при положение,че произведението му се разпространява по някакъв начин,копира се,изпълнява се или се излъчва.

②. Автор е физическото лице(или няколко лица),в резултат на чиято творческа дейност,е създадено съответното произведение.

③.Обекти ,на авторското право, са произведения на изкуството,литературата и науката; които са резултат на нечия творческа дейност и са изразени по какъвто и да е начин,и в каквато и да е обективна форма.

Всичко, на този сайт, е творчески оригинален продукт и въпреки че основно публикациите в него са предназначени за всеобща употреба,не трябва да се забравя,че са изключително притежание на този,който ги е създал.Без неговото предварително съгласие,нито едно от произведенията му не могат да се ползват!

Авторските текстове, не могат:

①.да бъдат ползвани и споделяни, при положение,че не се споменава името на автора!

②.да бъдат променяни,преработвани,компилирани,да се гради върху тях или да се използват отделни техни части с друга цел!

③.да се използват за комерсиални цели!