Ще ти споделя,набързо

1.Ще ти споделя,набързо.

Нещо чудно стана с мен!

Божият Син ме потърси

от света и бях спасен!

 

  1. В Иисус Христос чрез вяра,

станах Божие дете!

Той на моя грях товара,

с Милост от гърба ми сне!

 

  1. Дали те интересува

всичкото това? Не знам!

Мен,обаче,ме вълнува!

В Царството съм призован!