Чуй ме,добре

  1. —Искам само да ти кажа,че на Бога Любовта,

видимо намери израз на кръста на Голгота!

 

  1. Ще си кажеш: За какво ли,бе пък всичкото това?

—Чуй! За греховете твои,Своят Син Той прикова!

 

  1. —Хайде де! Не се заяждай!—ще ми кажеш веднага.—

Добрини аз върша само! Правя път на мравката!

 

  1. — Знаеш ли,че ти си грешник и такъв си се родил?

Без да си направил нещо,цял живот такъв си бил!

 

  1. Грешник си,но не защото имаш много грехове,

а грешиш,защото грешник си роден! Чуй ме добре!

 

  1. Пише,че заплатата е смърт,за греховете ти,

но в Иисус—имаш живот и с Него Бог ще те дари!