Словото Ти

  1. Радвам се на Словото Ти,

както който получава

злато,користи,сребро и

никога не го забравям!

 

  1. Словото Ти,Боже, спазвам,

за да не Ти съгрешавам!

В Повеленията Твои,

всякога се наслаждавам!

 

  1. Моята душа примира!

В Словото Ти се надява!

Там,Спасение намира

и на Него уповава!