Сигурен бъди

Няма Бог да се забави!

Сигурен в това бъди!

Може и да се забави,

но ще те благослови!