Последно време!

(2011г.)

  1. Извратен погиващ свят:

кръв,насилие,разврат!

И в това последно време,

просто страх да те обземе!

 

  1. Полудял,безумен свят,

на нечестие богат!

Както в Ноевите дни,

тежка участ го грози!