Последно време е!

(2011г.)

1.    Боже,Ти Си пророкувал и е чиста истина!

Писано е! Ще настанат много страшни времена!

В тези дни сега живеем. Да,последно време е!

Скръб и страх е по земята,смърт,опустошение.

 

  1. Хората са крайно лоши,както в Лотовите дни!

Содом и Гомор бледнеят пред сегашните злини!

Много трудно се живее! Мъките ни страшни са!

Да не се забавиш,Боже! Викаме към Теб: ”Ела!”