Помисли си

  1. Спри,за малко! Помисли си,

непокаяни човече!

Потърси Спасителя си,

за да имаш живот вечен!

 

  1. В Рая искаш ли да бъдеш?

Искаш ли да видиш Бога?

Или искаш да се мъчиш

в Ада,чак до изнемога?

 

  1. Покаяние и вяра,

за това ще са потребни!

А не бунт,светска поквара

и учения зловредни!