Някой чука на вратата

1.Някой чука на вратата,

кротко,нежно.Чуваш ли?

Някой вън за прием чака,

иска да те посети.

 

2.Ще си кажеш:”Кой е този,

който ме безпокои?

Кой за мен ще се тревожи?”

Господ Бог!Не вярваш ли?

 

3.Сам Исус при теб дошъл е!

Да!И ти Го покани!

На сърцето си вратата

незабавно отвори!

 

4.Той понесе на Голгота

престъпленията ти

и след като Го приемеш,

всичко ще ти опрости!

 

5.Чудиш се,какво да правиш?

Никак не се двоуми!

Не бъди индиферентен!

Ставай и Му отвори!