Нищо друго не помага

1.Много,малко ли остава,

но животът преминава!

Тук,ти няма да си вечен!

Запомни това,човече!

 

2.Бог Спасение предлага,

Затова недей отлага!

Нищо друго не помага!

Кръста потърси веднага!