Никак да не те смущава!

(2012г.)

  1. Никак да не те смущава,

ако и да си в затвор!

Искай,Бог да дойде в слава

и да ти даде простор!

 

  1. Ако си навън—добре,но

пак не си на свобода?

Ако не си тук,но всъщност

си подвластен на греха?

 

  1. Полза има ли,тогава,

от такава свобода,

ако те манипулира

много ловко дявола?

 

  1. Никак да не те смущава,

ако и да си в затвор!

Бог и там ще дойде в слава

и ще ти даде простор!