Не ми казвай

  1. Не ми казвай,че съм грешник,както всички по света!

Дом,деца не съм оставил.Правя път на мравката.

Нито пък ще вляза в Ада,щом се срещна със смъртта!

Никого не съм обиждал.Зло не правя,никога.

 

  1. Бъркаш много.Ти си грешник,както всички по света.

Колкото да си прилежен,полза няма никаква!

За награда,влизаш в Ада,срещнеш ли се със смъртта!

Само в Името Христово има прошка,чрез Кръстта!