Неадекватна реакция

  1. Гледаш ме с уплаха,диво,

щом за Бог ти заговоря!

Слушаш ме недоверчиво

и когато с тебе споря!

 

  1. Погледни към небосвода!

Поразгледай и земята!

Дали някаква природа

е причина,за нещата?

 

  1. Нужен ти е ум,да мислиш,

разум,за да разсъждаваш

и Кръв,за да се очистиш!

Да не се окажеш в Ада!

 

  1. Не ме тледай плахо,диво,

щом възможност ти се дава!

Слушай ме,но доверчиво,

тъй като си заслужава!