Направи ме да разбирам

  1. Направи ме да разбирам

Пътя Твой на Правилата

и така ще размишлявам,

Господи,за чудесата!

 

  1. Разшири сърцето мое,

към Закона Ти да тичам!

За да знам,кое какво е!

С Духа Твой,да го обичам!

 

  1. Направи ме да разбирам

Изявленията Твои!

Те са Правда! В тях намирам

радост за сърцето мое!