Мюсюлманино,за теб е! (2011г.)

  1. Мюсюлманино,за теб е,прочети това добре!

Важно е! Не подминавай,тези кратки редове!

Оскърбление,за Бога,е религията ти!

Друг завет,Той не е давал! Ще Го разгневяваш ли?

 

  1. Мохамед е самозванец и касапин най-жесток!

Нищо общо няма с Бога,ами е лъжепророк!

И коран Бог не е давал,дело е на дявола!

Жертвите са прекратени,а валиден е Кръста!

 

  1. Мюсюлманино,покай се! Незабавно се кръсти!

А исляма? Забрави го! На боклука го хвърли!

Бог да ти покаже Милост в Името на Своя Син,

чрез Духа Му да повярваш и да се спасиш!Амин!