Кой е мъдър

1.Да посрами всички мъдри хора по света,

глупавите,немощните Бог Отец избра!

Грешни,долни и презрени взе че призова,

да унищожи чрез тях пък,тез които са!

 

2.Така е!Словото на Кръста не е разумно нещо!

На погиващия свят му става чак горещо!

Учени,социолози,разни светила

Философстват и мъдруват днес за Господа!

 

3.Мъдростта на този свят не е достатъчна,

Щом в прогреса свой до днес той Бога не позна!

За евреите- съблазън,за езичниците- глупост,

Но за нас Христос е Сила,Божия Премъдрост!