Когато не търсим Бога

Не пораждат ли тревога

бъдеще и настояще?

И като не търсим Бога,

не сме ли като незрящи?