Какво ще стане

След смъртта,какво ще стане?

Има ли живот,след нея?

Дали нещо ще остане

от мен,след като изтлея?