Какво трябва да знаеш

И какво трябва да знаеш?

Грешник си! Да се покаеш!