Какво е вяра

  1. Питаш ме: “Какво е вяра?“

—Онова пречудно нещо,

лично Бога да познаваш!

Състояние горещо!

 

  1. Лично с Него да общуваш

и да Го обичаш;

Неговият Глас да чуваш,

в Пътя Му да тичаш!

 

  1. Волята Му тук да вършиш,

да Го освещаваш;

Царството Му все да търсиш,

да го прогласяваш!

 

  1. Ако всичко друго има,

а пък липсва вяра,

работата не я бива!

Ами да,така е!