Искаш ли 1

  1. Искаш ли Духа на Бога

с Милост да те посети,

да забравиш скръб,тревога

и да те новороди?

 

  1. Искаш ли да се измъкнеш

от обречения свят,

никога да не се смъкнеш

с него в огнения Ад?

 

  1. Искаш ли да благоденстваш,

към Небето погледни!

Искаш ли да дългоденстваш,

Бързо Бога потърси!

 

 

  1. Искаш ли товара грешен

да свалиш от себе си

и с Кръвта да си очистен?

Иисус Христос търси!