Искаш ли,човече

  1. Искаш ли простени да са

всички твои грехове!

Предоставя ти се шанса:

има Изкупление!

 

  1. Искаш ли Живота Вечен,

а не Осъждение?

Бог приготвил е,човече,

и за теб Спасение!

 

  1. Искаш ли Водата Жива

вътре в теб да потече?

Бог Духа Си ще излива

и от теб на другите!