Има ли какво да кажем

  1. Има ли какво да кажем на света около нас,

след като умират хора,всеки ден и всеки час?

  1. “Всичко свършвало до гроба!“— чуваме ги да твърдят,—

два на метър било всичко,нямало живот,а смърт!

 

  1. Други афишират „вяра“: казват,че след като умрат,

в други форми ще живеят,т.е.ще се преродят!

 

  1. Трети пък,ако за близки на свещеник заплатят

казват,че Бог ще го чуе—мъртвите ще се спасят!

 

  1. “Правоверните“ пък искат на аллах да угодят,

колейки животни,хора! Щели тъй да се спасят!

 

  1. Има ли какво да кажем на света около нас?

За какво ли всъщност трябва да издигнем своя глас?

  1. Християните не сме ли светлината на света,

сол за този свят погиващ; град поставен на хълма?