Има, знам, една страна…!

  1. Има,знам,една страна!

Уникална е в света!

„Граждани“,там се наричат!

„Поданици“не обичат!

  1. Във въпросната държава,

Бог и цар не се признава!

Няма принцове,регенти,

а надути президенти!

  1. Правосъдие раздава!

Целия свят развращава!

Демокрация налага,

санкции в ответ прилага!

  1. Там,народът „управлява“!

„Власт“ голяма притежава!

Има „право“ да избира,

кой да го манипулира!

 

 

  1. Има,знам,една страна!

Уникална е в света!

С чалгата си покварява

и с „изкуство“ заслепява!