Извини ме

  1. Извини ме,но за малко,ще ти досадя!

Как защо? За моя Господ,да ти известя!

Знам,не те интересува никак вярата,

въпреки това си струва! Слушай ме,сега!

 

  1. Не е нужно тук да спорим дълго,двамата,

дали Господ съществува или е лъжа!

Чуй,вселената говори мъдро,без слова:

че не се е сътворила,а продукт е тя!

 

  1. Казваш:—Че какво ме ползва и да е така?

—Полза има! Бог обича цялата земя!

Всички нужди Той снабдява! Не само това,

а Кръвта Си на Голгота и за теб проля!

 

  1. Извинявай,но аз свърших с няколко слова!

А за повече въпроси,питай в Църквата!

Иска Бог да Го потърсиш и ще те спаси,

ако извървиш докрая с Него пътя си!