Знам една държава!

(2012г.)

  1. Знам една държава,знам една страна!

Много е известна,пример е в света!

В паганизъм тъне много векове,

ако православна и да се зове!

 

  1. Дала е култура пошла,за сганта:

първи демонизъм—демокрация!

Че политеизъм,че какво ли не;

антропоморфизъм—хора-богове!

 

  1. Огън олимпийски ревностно кади,

с който тя провежда дяволски игри!

Имена е дала,все езически:

на Европа и на столицата си!

 

  1. Музи тя изпраща на художници,

теми дава щедро на всички творци!

И те влизат вътре в капищата ѝ,

жертви да принасят,чрез творбите си!

 

  1. Знам една държава,знам една страна!

Пример е,в света,на пълна свобода:

чупене,палежи,стачки,бунтове!

От които следват—крах и дългове!