За какво дойде Синът на Бога

  1. Знаеш ли Синът на Бога

по какъв повод дойде?

Ами,за да благовества

Сам на сиромасите!

 

  1. Както Лично да превърже

сърцесъкрушените,

да даде на пленниците

Мир,Освобождение!

 

  1. И на свобода да пусне

после угнетените,

да отвори и очите

също тъй на слепите!

 

  1. И Господната година

Той с Любов да прогласи!

А тя е благоприятна,

цял свят може да спаси!