Зад решетките!

(2012г.)

  1. Зад решетки щом надничаш,

след като си въдворен,

трябва ли да се заричаш,

че ще бъдеш отмъстен?

 

  1. Да размислиш тук е време,

за житейския си път—

накъде пак ще поемеш,

за да не те приберат!

 

  1. Покаяние и вяра

ти от Бога потърси

и от всякаква поквара,

бързо се освободи!

 

  1. В Името Иисус Христово,

незабавно се кръсти!

Всичко в теб ще стане ново,

всичко ще се промени!