Добрата Стара Вест

  1. Ти навярно не си чувал

тази стара Вест Добра?

Не си се интересувал,

за живота след смъртта?

 

  1. Е,сега е вече време

и дано да разбереш:

лакомо ще те поеме

Адът,след като умреш!

 

  1. Да,защото в Теб живее

дух безсмъртен и душа!

А плътта ще си изтлее!

Нямай грижа,за това!

 

  1. И така,ако повярваш

в Божия Възлюбен Син,

цяла вечност ще се радваш

на живота нов! Амин!