Да не се изложиш!

(2011г.)

  1. Правилно ли славиш Бога,о човече Божи?

Виж,дали си православен! Да не се изложиш!?

Мислиш си че не е важно? Всичко е от Бога?

Инославните са,всъщност, дяволска подлога!

 

  1. Знай,че Църквата една е.Тя е Православна!

Всички други са сектанти,ерес инославна!

Те не славят право Бога и без Благодат са.

Да не би към тях да имаш някаква нагласа?

 

  1. Папата ли? Еретик е,него пръв ще сложим!

Католици,протестанти? Всички са под ножа!

Те икони не почитат и не палят свещи.

С други да не се събираш,моля те горещо!

 

  1. Най-…,най-…,най-…сме само ние,по-…,по-…,по-…пак също!

Уникални сме,така е! Нам ни е присъщо!

Правилно ли славиш Бога,о човече Божи?

Виж,дали си православен! Да не се изложиш!?