Дали?

/2013г./

Дали тези мюсюлмани

са от Бога призовани?

Не! А Божии избрани

са евреи,християни!