Дали е нормално

  1. Дали е нормално нещо

сам,без Бога да живееш?

„Такъв няма!“-казваш вещо

и доволно с глас се смееш.

 

  1. Мисля,че не е нормално!

Че какво от теб зависи?

Смешно е,но ми е жално.

Важно е! Позамисли се!