Последни времена

Последно време!

(2011г.)

  1. Извратен погиващ свят:

кръв,насилие,разврат!

И в това последно време,

просто страх да те обземе!

 

  1. Полудял,безумен свят,

на нечестие богат!

Както в Ноевите дни,

тежка участ го грози!

Последно време е!

(2011г.)

1.    Боже,Ти Си пророкувал и е чиста истина!

Писано е! Ще настанат много страшни времена!

В тези дни сега живеем. Да,последно време е!

Скръб и страх е по земята,смърт,опустошение.

 

  1. Хората са крайно лоши,както в Лотовите дни!

Содом и Гомор бледнеят пред сегашните злини!

Много трудно се живее! Мъките ни страшни са!

Да не се забавиш,Боже! Викаме към Теб: ”Ела!”

Объркани понятия!

(2012г.)

  1. Времената са последни:

произвол,анархия!

Хаосът е вече пълен!

Бъркат се понятия!

 

  1. Термини: „съпруг“,“съпруга“скоро ще са минало!

А любовни връзки няма,всичко е приятелство!

 

  1. Няма вече отговорност! Има пълна свобода!

Брак,семейство също няма,а „семейни начала“!

 

  1. Бог ли? Нека Си изисква! Негова Си работа!

Демосът,това пък иска! Кой е прав,от двамата?