Затворнически

Никак да не те смущава!

(2012г.)

 1. Никак да не те смущава,

ако и да си в затвор!

Искай,Бог да дойде в слава

и да ти даде простор!

 

 1. Ако си навън—добре,но

пак не си на свобода?

Ако не си тук,но всъщност

си подвластен на греха?

 

 1. Полза има ли,тогава,

от такава свобода,

ако те манипулира

много ловко дявола?

 

 1. Никак да не те смущава,

ако и да си в затвор!

Бог и там ще дойде в слава

и ще ти даде простор!

Зад решетките!

(2012г.)

 1. Зад решетки щом надничаш,

след като си въдворен,

трябва ли да се заричаш,

че ще бъдеш отмъстен?

 

 1. Да размислиш тук е време,

за житейския си път—

накъде пак ще поемеш,

за да не те приберат!

 

 1. Покаяние и вяра

ти от Бога потърси

и от всякаква поквара,

бързо се освободи!

 

 1. В Името Иисус Христово,

незабавно се кръсти!

Всичко в теб ще стане ново,

всичко ще се промени!

 

Въдворен!

(2012г.)

 1. Прикован ли си с окови

и с вериги дрънкаш ли?

Призови Господ Иисус и

Той ще те освободи!

 

 1. Няма,знай,да се забави!

Бързо ще те посети

и окови и вериги,

незабавно, ще свали!

 

 1. Щом в затвора се намираш

и не виждаш светлина,

никак да не се стресираш!

Потърси пак Господа!

 

 1. Светлина ще те огрее,

тъй като Е  Светлина!

Твоето сърце ще пее

и ще си на свобода!